Almere 2.0

Almere in ontwikkeling

Luchtfoto Almere

Almere is in ruim vijfendertig jaar uitgegroeid tot een stad waar zo’n 195.000 mensen wonen. Veel inwoners zijn tevreden met het Almere van vandaag. Zij zijn verknocht geraakt aan de ruimte, het vele groen, het omringende water en de meerkernenstructuur, zoals de ontwerpers dat ooit bedachten.

Groeiopgave

Aan Almere werd door het Rijk een aantal jaar geleden gevraagd om ruimte te bieden aan 60.000 nieuwe woningen. Die vraag om ruimte is de afgelopen jaren niet verminderd. Door de huidige crisis zal het hooguit wat langer duren voordat de vraag naar woningen zich gaat voordoen. De groei van Almere draagt bij aan de economische ontwikkeling van de Noordvleugel. Hoewel de aantallen indrukwekkend zijn, is de groei met name een kwalitatieve opgave.

In antwoord op de vraag van het Rijk stelde Almere in 2009 de Concept Rijksstructuurvisie op. Daarin zette Almere uiteen op welke wijze en op welke voorwaarden die groei zou kunnen plaatsvinden. Almere bouwt voort op wat de Founding Fathers in 1978 al hadden bedacht: een stad die bestaat uit meerdere kernen met elk een eigen identiteit, omgeven door een royale hoeveelheid water en groen.

Rijksstructuurvisie

Eind 2013 is de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer gepresenteerd. Deze visie gaat uit van een organische manier van ontwikkelen. Dit betekent dat er geen vaststaand eindbeeld of vaste einddatum voor de ontwikkeling wordt vastgelegd, maar dat stap na stap naar het toekomstperspectief wordt toegewerkt. Rijk en regio zijn het eens geworden over wat er in de Noordvleugel de komende jaren nodig is aan woningen, natuur en bereikbaarheid.

Daarnaast is de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 (pdf, 642 Kb) ondertekend. Hiermee is de uitvoering van de verdere ontwikkeling en groei van Almere een feit. In de Uitvoeringsovereenkomst is ook het geld geregeld. Het Rijk draagt financieel bij om de groei van Almere mogelijk te maken. Een groot deel wordt besteed aan een betere bereikbaarheid van de stad via het spoor en de weg. Bij de groei van de stad horen ook nieuwe voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, economie, groenblauw en duurzaamheid die samen met de mensen, gebouwen en wegen zorgen voor een sociale, leefbare, aantrekkelijke en gezonde stad. In het Fonds Verstedelijking Almere worden de bijdragen van het Rijk, provincie en gemeente samengevoegd, waaruit de groei bekostigd wordt.

Nieuwe stadsdelen

Almere wordt diverser en krijgt meer variatie. Aan de stad worden de nieuwe stadsdelen ‘Almere Pampus’, ‘Almere Oosterwold’ en ‘Almere Centrum Weerwater’ toegevoegd. Er komen in de nieuwe gebieden andere type woningen en wijken dan die al in Almere aanwezig zijn. In het oosten (Oosterwold) van de stad wordt landelijk en ruimtelijk gebouwd, in het hart van de stad en in het westen (Pampus) meer stedelijk en dichter op elkaar. Zo ontstaat een stad die het zwaartepunt in het westen heeft, gericht op Amsterdam. Een IJmeerverbinding met de ontwikkeling van Almere Pampus is hierbij stip op de horizon. Over de IJmeerverbinding en de ontwikkeling van Almere Pampus is nog geen definitief besluit genomen. Een vervolgonderzoek naar verdere infrastructuurmaatregelen voor de ontsluiting van Almere Pampus wordt gestart als er in Almere ten opzichte van 2010 ongeveer 25.000 woningen zijn gebouwd en er zicht is op afronding van de tweede fase van Amsterdam IJburg. Dit zal rond 2025 zijn. 

Downloads

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: