Direct naar paginainhoud

Almere 2.0

Almere in ontwikkeling

Wie om zich heen kijkt, ziet dat de Randstad bruist. De woningmarkt floreert, de economie groeit, er komen meer banen en bedrijvigheid. Veel mensen zijn dan ook op zoek naar een plek om te wonen in de Noordvleugel van de Randstad. Almere draagt daar graag aan bij en zal daarom de komende jaren blijven groeien. Maar we doen meer dan alleen huizen bouwen. Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartelust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken hier samen aan.

Groeiopgave

Almere is in 40 jaar uitgegroeid tot de 8e stad van Nederland met meer dan 200.000 inwoners. En Almere groeit door. Waarom groeit Almere eigenlijk? De komende 30 jaar is er behoefte aan ruim 400.000 woningen in de regio. Almere is gevraagd ruimte te bieden voor zo’n 60.000 woningen.

Samen bouwen we aan de stad

Almere maakt deel uit van de Noordvleugel van de Randstad. Deze regio is voor Nederland een belangrijke economische motor. Ook in de toekomst moet dit een sterke, internationaal concurrerende regio zijn, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat,  goede bereikbaarheid en unieke natuur- en recreatiegebieden in en rond het Markermeer-IJmeer. Deze toekomstvisie is vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer. 

Een stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is

Almere is divers en krijgt nog meer variatie. Nieuwbouw vindt vooral plaats in de bestaande stad (Poort, Nobelhorst, Centrum Weerwater) en in de nieuwe stadsdelen Almere Oosterwold en Almere Pampus. In deze nieuwe gebieden worden andere typen woningen en wijken toegevoegd dan die al in Almere aanwezig zijn. Maar groei alleen is niet voldoende. Voor een groene, duurzame en levendige stad zijn ook nieuwe voorzieningen nodig. 

Investeren in accenten

De komende vijf jaar is er uit het Fonds Verstedelijking Almere (bekijk hier de animatie over dit fonds op YouTube) 75 miljoen euro beschikbaar om te werken aan verschillende accenten die in deze programmalijnen zijn uitgewerkt:

1.         Versterken hart van de stad

2.         Versterken leer- en werkomgeving

3.         Energy on upcycling

4.         Versterken cultuur, recreatie en toerisme

5.         Vernieuwend wonen

6.         Groen-Blauw

Binnen elke lijn worden één of meerdere sleutelprojecten gerealiseerd. Projecten die verschil maken in de ontwikkeling van Almere en daarmee bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan investeringen in het Stadshart en het Weerwater, duurzame economie en benutting van de recreatieve plek met bovenregionale betekenis.

Almere en de regio

De groei van Almere staat niet op zichzelf. In de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer zijn 3 ambities vastgelegd. Naast de groei van Almere in aantal woningen en voorzieningen (programma Almere 2.0) wordt er ook geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor en in de natuur- en recreatiemogelijkheden in en rond het Markermeer-IJmeer.

Almere beter bereikbaar

Goede bereikbaarheid van Almere is een voorwaarde voor verdere groei van de stad. Op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad wordt de komende jaren flink gewerkt aan de weg en aan het spoor. Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat.

Er wordt ook hard gewerkt aan stedelijke bereikbaarheid. Zoals de verbreding van de Waterlandseweg en andere toegangswegen tot Almere. Lees meer.

Verbeteren natuur en recreatie Markermeer-IJmeer

 Het Markermeer-IJmeer moet een robuust en vitaal natuurgebied worden, waar ruimte is voor economische ontwikkeling.  Klik hier voor meer informatie over het Markermeer-IJmeer.

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar.