Direct naar paginainhoud

Verbreding A6 Almere Oostvaders – Lelystad

Op de A6 tussen Almere Oostvaders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Daarom verbreed Rijkswaterstaat de weg over een lengte van 16 km van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Dit moet zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Hierdoor  zijn Flevoland, Noord-Nederland, de Randstad en Lelystad Airport in de toekomst beter bereikbaar. Lees meer op www.rijkswaterstaat.nl/a6lelystad.

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Op 8 juli 2019 is de nieuwe verbrede snelweg A6 bij Almere officieel geopend. De werkzaamheden aan de A1/A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De snelweg is verbreed naar 4x2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: bij Muiden verleggen we de A1 en bouwen we het breedste aquaduct van Europa.

De A6 zal straks de eerste energieneutrale rijksweg van Nederland zijn. Door middel van een zonnepanelenveld in het knooppunt Almere kan de snelweg in zijn eigen energiebehoefte voorzien. De zonnepanelen wekken genoeg energie op om onder andere de (led)verlichting, de matrixborden en de verkeerslichten te laten werken. In het najaar van 2019 wordt het zonnepanelenveld opgeleverd en in bedrijf genomen.

De komende maanden moeten nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden aan lokale wegen rond de A6, zoals het gereed maken van de aansluiting met de Tussenring en het inzaaien van de grondwallen. Eind november 2019 zijn alle afrondende werkzaamheden gereed.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de uitbreiding op www.schiphol-amsterdam-almere.nl of op de site van Rijkswaterstaat. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de werkzaamheden aan de weguitbreiding A1/A6 Diemen -Almere Havendreef kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren. Ook kunt u met het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat bellen: 0800-8002 

Alles weten over SAA?

Bekijk feiten, foto's en filmpjes op het online bezoekerscentrum