Direct naar paginainhoud

De groei van Almere zal voornamelijk aan de westkant plaatsvinden, richting Amsterdam. Aan die kant zal het grootste deel van de nieuwe woningen komen. De gemeente Almere is van mening dat deze groei alleen mogelijk is als Almere aan die kant ook goed ontsloten wordt.

Een verbinding met Amsterdam óver het IJmeer. De oorspronkelijke plannen waren echter te duur. Daarom kreeg de werkmaatschappij Amsterdam-Almere (WAA) heeft de opdracht om te komen tot een haalbaar plan voor de verbinding tussen Almere en Amsterdam via het IJmeer, in combinatie met gebiedsontwikkeling aan de westkant van Almere. Daarbij werd de markt betrokken.

Drie voorstellen

In september 2011 hebben drie consortia voorstellen gepresenteerd waarin de aanleg van de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere veel goedkoper lijkt te kunnen dan oorspronkelijk was geraamd. De beste elementen uit de drie voorstellen zijn gecombineerd tot het IJmeeralternatief.

Naar boven

Onderzoek naar effecten

Dit IJmeeralternatief, met de varianten IJmeerweg, tunnel onder IJburg en Bijlmertak, is op de effecten onderzocht in de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) en een PlanMER procedure. Naast het IJmeeralternatief zijn ook het alternatief van de Stichting Almere Bereikbaar en de Hollandse Brug-variant onderzocht. De resultaten daarvan zijn beschikbaar en worden nu meegewogen bij het nemen van de beslissing.

Naar boven

IJmeerlijn: meer dan een vervoersvraagstuk

De vraag of er wel of geen extra verbinding van Almere met het 'oude land' - een IJmeerlijn - zal worden aangelegd, is meer dan een vervoersvraagstuk. Het bepaalt in belangrijke mate wat voor een soort stad Almere kan gaan worden. Met een IJmeerlijn zal Almere meer integraal onderdeel worden van de Metropoolregio. Langs de IJmeerlijn zal er nieuwe bedrijvigheid komen in Almere. Pampus zal het verbindende stadsdeel worden tussen Almere en Amsterdam. Hier zijn dan type woningen en wijken denkbaar die vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld Poort en IJburg. Dit trekt andere doelgroepen naar Almere en zorgt daarmee voor grotere sociale diversiteit in de stad.

Zonder IJmeerlijn wordt Pampus een nieuw suburbaan stadsdeel dat via een buslijn wordt aangesloten op de andere stadsdelen. Per saldo betekent dit dat Almere meer van hetzelfde zal krijgen. De verankering van Almere in de Amsterdamse regio is zonder IJmeerlijn minder robuust waardoor Almere ook (economisch) minder bij zal kunnen dragen aan deze regio.

Naar boven

Rijksstructuurvisie

Of de aanleg van een IJmeerverbinding in de toekomst mogelijk is, zal medio 2013 blijken bij het uitkomen van de concept-Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer.

Naar boven