Direct naar paginainhoud

Almere Centrum Weerwater vormt het mentale hart van Almere 2.0. Het ligt op het kruispunt van de eerste Almeerse ontwikkelingsas (de A6 en Flevolijn) en de nieuwe ontwikkelingsas (IJmeerlijn). Dit kruispunt biedt, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, potenties voor verdergaande centrumontwikkeling. Hier kan de sociale, economische en culturele kracht van de stad lokaal maar ook op (boven)regionaal niveau in haar volle omvang tot ontwikkeling komen.

Floriade 2022 in Almere

De Floriade 2022 is de eerste kans die zich voordoet, en die direct is verzilverd. In september 2012 maakte de Nederlandse Tuinbouwraad bekend dat Almere de Floriade 2022 mag organiseren. Dit besluit is van grote betekenis voor de stad.

Er zal, in het hart van de stad, direct aan de A6 en met uitzicht op de skyline van het Stadshart, een nieuwe plek aan Almere worden toegevoegd.

Het voedselvraagstuk staat centraal bij de Floriade Almere 2022: Feeding the City. Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking, die steeds meer in steden gaat wonen, op een gezonde en duurzame manier van voedsel voorzien? 

Bijzonder aan deze Floriade is dat na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling op het terrein een stadswijk komt. Dit wordt een duurzame wijk van de toekomst en de ‘groene aanvulling’ op het huidige centrum van Almere.

Gebiedsontwikkelingsplan

Het plan laat zich het best omschrijven als een kansenstrategie en gaat uit van drie polen die elkaar aanvullen en onderling goed verbonden zijn. De eerste pool is het Stadscentrum. De tweede pool is de nieuwe ontwikkellocatie bij de A6. De verdubbeling van de A6, die wordt uitgevoerd tussen 2016 en 2020, biedt het gebied rond het Weerwater een kans om uit te groeien tot een samenhangend, betekenisvol gebied voor heel Almere en voor de regio. Zo ontstaan er op de lange termijn nieuwe mogelijkheden voor bedrijven, voorzieningen en ook voor een woningbouwprogramma van circa 1.000 woningen. De derde pool is de kasteellocatie die zich leent voor recreatieve functies. De drie polen worden verbonden met een recreatief ‘Rondje Weerwater’, en met goede verbindingen per OV, fiets en auto.