Skip to content

Pampus

Almere Pampus richt zich op het IJmeer en Amsterdam

In het westen van Almere wordt binnendijks het stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. Het krijgt een metropolitaan karakter, mede door het uitzicht op het IJmeer, het zicht op Amsterdam en de lange kustlijn. Almere Pampus is met de IJmeerlijn uitstekend verbonden met het centrum van Almere en met het centrum van de Metropoolregio; het wordt het verbindend stadsdeel tussen Amsterdam en Almere. Dit biedt mogelijkheden voor bebouwing in hoge dichtheden en voor bijzondere werkmilieus. Hiermee krijgt het een stedelijkheid die geheel nieuw is voor Almere. Almere Pampus krijgt door de ligging aan het IJmeer een maritiem karakter met een metropolitaanse allure. Over de IJmeerlijn en de ontwikkeling van Almere Pampus is nog geen definitief besluit genomen. Een vervolgonderzoek naar verdere infrastructuurmaatregegelen voor de ontsluiting van Pampus wordt gestart als er in Almere ten opzichte van 2010 ongeveer 25.000 woningen zijn gebouwd en er zicht is op de afronding van de tweede fase van Amsterdam IJburg. Dit zal rond 2025 zijn.

Luchtfoto Almere Pampus
Pampus
Pampus op de kaart
Kaart voor Pampus