Direct naar paginainhoud

Het belangrijk dat Almere zich ontwikkelt als een stad in de regio, waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is en blijft. De opgave is dus breder dan alleen het toevoegen van nieuwe woningen. Het gaat tevens om een groter aanbod van voorzieningen. Bijvoorbeeld op het vlak van cultuur, onderwijs, recreatie en toerisme.

Voor de realisatie van deze ambitie wordt vanuit Almere 2.0, samen met de partners in de stad, de komende jaren ingezet op vijf programmalijnen met een aantal Sleutelprojecten. De programmalijnen zijn:

Versterken hart van de stad 

Versterken leer- en werkomgeving

Energy on Upcycling

Versterken verblijfsplekken: cultuur, recreatie en toerisme

Vernieuwend wonen