Direct naar paginainhoud

Eén van de grote kwaliteiten van de Noordvleugel boven andere stedelijke regio’s in Europa is de toegang tot grote groen- en recreatiegebieden. Over tien jaar kent Almere een aantal plekken in en om de stad die de stad zelf én de Noordvleugel van de Randstad naar een hoger niveau brengen. Plekken die de stad en de regio aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als recreatiegebied en die het toerisme bevorderen en de economie bevorderen. Het programma kent de volgende sleutelprojecten:

Nationaal Park Nieuw Land – Almeerse Poort

De provincie Flevoland heeft een natuurgebied dat uniek is in Nederland en Europa: de Oostvaardersplassen met de omliggende natuurgebieden; Nationaal Park Nieuw Land. Dit gebied trekt grote belangstelling van zowel de binnenlandse als buitenlandse bezoeker voor het beleven van deze nieuwe natuur. Op dit moment zijn de mogelijkheden tot werkelijke beleving beperkt. Dat willen we gaan veranderen en zo de Oostvaarderplassen verder recreatief te ontwikkelen. Daarbij wordt ingezet op meer (inter)nationale bekendheid, meer bezoekers en daarmee meer recreatieve voorzieningen zoals horeca, hotels en natuurgerichte recreatieve activiteiten en extra werkgelegenheid. Binnen dit sleutelproject wordt specifiek ingezet op een Almeerse Poort naar de Oostvaardersplassen. Dit is geen fysieke poort in letterlijke zin maar vormt een ontvangstgebied met faciliteiten en activiteiten afgewisseld met karakteristieke Oostvaardersplassen natuur, zoals in het kerngebied te vinden is.

 

 Kustzone Almere Poort

Kustzone Almere Poort wordt voor bewoners en bezoeker een gebied waar cultuur, leisure en bijzondere vormen van wonen en werken samenkomen. De Kustzone Poort vormt de entree van Almere vanaf de Hollandse Brug en is voor de regio de eerste locatie voor het verkennen van Almere. Het is een bestemming voor zeilers, surfers, zwemmers, fietsers en strandbezoekers. Ook vinden er evenementen en theatervoorstellingen plaats met regionale en zelfs nationale aantrekkingskracht. Er liggen dan ook voldoende mogelijkheden om de recreatieve en toeristische functie verder uit te breiden.

Een mooie stad als Almere verdient het om zich te ontwikkelen tot een volwaardige stad met een aantrekkelijk aanbod aan kunst, cultuur en recreatie. Met de oprichting van StrandLAB Almere wordt dit mooie gebied rondom het Almeerderstrand tot een culturele broedplaats met een eigen identiteit ontwikkeld. Zo wordt dit gebied nog aantrekkelijker voor omwonenden, kunstenaars, creatieven, ondernemers en bezoekers uit de wijde omgeving. StrandLAB Almere werkt samen met lokale ondernemers, bewoners en partijen die al actief zijn rondom het Almeerderstrand.

Pampushout Zuid,

Het bos ten noorden van Almere Poort, Pampushout Zuid, wordt getransformeerd van polderbos naar aantrekkelijk en toegankelijk stadsbos. Eind 2018 is het bos ten noorden van Almere Poort getransformeerd van polderbos naar aantrekkelijk, toegankelijk en herkenbaar stadsbos. Er komen paden en parkeerplaatsen, een plukbos en gevarieerde bosranden en er wordt een kiem gelegd voor de vestiging van een cluster met horeca en voorzieningen. De uitvoering is in handen van Stichting Flevo-landschap.

Tussen 2019 en 2027 zal dit een vervolg krijgen. De kiem zal gevuld worden met voorzieningen en geleidelijk een passende inrichting krijgen. De bosrand op de overgang naar het bebouwde gebied van Pampus zal versterkt worden met een gouden rand van open water en riet. En het gebied achter de huidige manege zal getransformeerd worden naar toegankelijk en aantrekkelijk bos.

Cultuur

Cultuur is in toenemende mate onlosmakelijk verbonden aan de economische ontwikkeling van de stad en regio. Investeren in cultuur zorgt voor economische dynamiek. Een bruisend cultureel klimaat draagt bij aan een slimme en innovatieve stad. Binnen deze programmalijn wordt op het vlak van cultuur de komende jaren daarom aan het volgende gewerkt.

Nu

 

  • Het StrandLAB Almere in Kustzone Poort als invulling voor de culturele broedplaats
  • Samen met de programmalijn Versterken Hart van de Stad, wordt een onderscheidend cultureel profiel voor het Stadscentrum uitgewerkt. Dit sluit naadloos aan op het Sleutelproject Rondje Weerwater.

 

 Korte en middellange termijn

  • Onderzoek naar realisatie publiekstrekker in periode tot aan 2021. Te denken valt aan initiatieven op het snijvlak van musea en beleving, landart en festivals. Hiervoor hebben zich verscheidene initiatiefnemers bij de gemeente Almere gemeld.

 Lange termijn

  • De ontwikkeling van de plannen voor een museum van nationale c.q. internationale betekenis komen in 2018 in het stadium van een keuze welk concept en met welke inhoud en uitstraling het best past bij de ambities van Almere 2.0.