Direct naar paginainhoud

Almere is een groene stad. Omringd door landschappen van wereldklasse. Het typische groenblauwe netwerk met bossen, meren, parken en wetlands (dat zich tot ver ín de wijken vertakt en verfijnt) wordt gezien als één van de grootste kwaliteiten. Hiermee onderscheidt Almere zich in de regio en biedt een aantrekkelijke, gezonde woonomgeving en vestigingsklimaat. Er is een aanhoudende inspanning nodig om de kansen die de natuur biedt daadwerkelijk te benutten. Er ligt een aanzienlijke opgave in de doorontwikkeling naar divers, aantrekkelijk en toegankelijk groen en water. Daarom wordt in samenwerking met rijk, provincie, terreinbeheerders, lokale organisaties en bewoners geïnvesteerd in het behouden, benutten en uitbreiden van het groenblauwe raamwerk van Almere. Dit doen wij vanuit het Programma Groenblauw onder de noemer ‘Almere maakt Groen’. In het programma wordt ingezet op:

  • Het versterken en doorontwikkelen van de bestaande groenstructuur
  • De stad verbinden met landschappen van wereldklasse (oa. Oostvaardersplassen)
  • Aanleg Nieuwe Natuur nabij nieuwe stadsdelen
  • De stad verbinden met kleinschalige natuur in de wijk