Direct naar paginainhoud

Vernieuwend wonen

Almere is de stad van het woonexperiment. De Fantasie, De Realiteit, Het gewilde Wonen, Het Homeruskwartier, Nobelhorst, Oosterwold. Het zijn iconen in de wereld van volkshuisvesting, stedenbouw en architectuur. Al sinds de eerste woningen in 1976 biedt Almere ruimte aan pioniers en zelfbouwers. Die traditie van vernieuwende woningbouw draagt in grote mate bij aan de identiteit en het imago van Almere. Ook de komende jaren speelt vernieuwing van het wonen een belangrijke rol, want de woningmarkt is altijd in beweging. Allerlei ontwikkelingen vragen om experimenten met nieuwe woonconcepten.

In de Noordvleugel bestaat een forse vraag naar woningen. Met de bouw van 60.000 woningen levert Almere de komende decennia een belangrijke bijdrage aan het opvangen van deze regionale woningbehoefte. Kwantiteit en kwaliteit gaan hand in hand binnen deze opgave. De woningbouwopgave van Almere wordt opgepakt door onderscheidende woonmilieus van hoge kwaliteit aan de stad en de regio toe te voegen. Almere draagt hiermee bij aan de landelijke opgave gericht op het doorontwikkelen van vernieuwende woonconcepten. Almere versterkt haar positie als koploper met vernieuwende stedenbouw waarbij de eindgebruiker centraal staat en waarmee woonmilieus en woonconcepten worden ontwikkeld die ook elders antwoorden bieden op woningmarktvraagstukken en daarbij landelijk en op het niveau van de Noordvleugel van de Randstad onderscheidend zijn.

Woningbouwatelier

Het programma Vernieuwend Wonen wordt aangejaagd door het Woningbouwatelier. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van het Ministerie BZK, het RVB en de gemeente Almere bespreekt viermaal per jaar de koers van het Woningbouwatelier. De Rijksbouwmeester is betrokken als bijzonder adviseur. Het Woningbouwatelier geeft via het uitvoeren van concrete experimenten een impuls aan ontwikkelingen die de diversiteit, keuzevrijheid, toegang en kwaliteit van de woningmarkt vergroten en/of verbeteren. Het atelier brengt ideeën en partijen in positie en werkt gericht aan: 

  • Enkele toepasbare experimenten, die nieuwe kennis opleveren over innovaties die het functioneren van de (landelijke) woningmarkt verbeteren.
  • Landelijke verspreiding van breed gedeelde inzichten, kennis en voorbeeldprojecten via een eigen (digitaal) platform en andere landelijke platforms.
  • Een positieve bijdrage aan het imago van de stad Almere als de plek waar in beginsel elke woning en woonwens gerealiseerd kan worden en de Noordvleugel als stedelijke regio met complementaire woonmilieus en een aantrekkelijk (inter)nationaal vestigingsklimaat.

Het woningbouw atelier werkt de komende jaren aan de volgende experimenten:

Prijsvraag Who Cares
In Almere lanceerde Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 18 januari 2017 de prijsvraag Who Cares. Nederland kom met multi-disciplinaire aanpakken voor de na-oorlogse wijken waarin het woningbestand vraagt om een aanpak en wel eentje die past en betaalbaar is voor een verder vergrijzende bevolking die veelal thuis blijft wonen met een zorgbehoefte. Het Woningbouwatelier participeerde in 2017 in de prijsvraag met als case Almere Haven. In 2018 ligt de focus op het begeleiden van de tweede prijsvraagronde ideeën naar concrete te realiseren plannen.

Digitale zelfbouw Wikihouse
WikiHouse is een duurzaam en digitaal geproduceerd houtskelet bouwpakket waarmee je zelf je huis (of werkruimte) kunt ontwerpen en bouwen en geldt als een ware revolutie in de zelfbouw. In 2017 is het eerste digitaal geproduceerde WikiHouse van Nederland (wereldprimeur!) gebouwd op het terrein van de Bouw EXPO Tiny Housing. De bouw van het digitaal geproduceerd houtskelet vond plaats door zelfbouwers uit Almere, studenten van Windesheim en andere geïnteresseerden in het WikiHouse concept vanuit binnen- en buitenland. In 2018 ligt de focus op opschaling en breed delen van inzichten.

BouwEXPO Tiny Houses
In 2017 vond de Grote Tiny Housing Manifestatie plaats, waarop de prijswinnende Tiny Houses werden ontwikkeld en getoond. In 2018 ligt de focus op opschaling en breed delen van inzichten. In Almere richt zich dit op ruimte bieden aan kleine woonvormen met kavelaanbod en mogelijk projectmatig gestapelde vorm. In de regio en breder in Nederland vertaald dit zich in het (voortzetten van) actief delen van inzichten om later te kunnen opschalen. Ten behoeve hiervan zal een nadere analyse plaatsvinden van de opgedane inzichten.

Duurzame transformatie kantoren en maatschappelijk vastgoed
In 2018 ligt de focus op het nader opstarten van het experiment. Het experiment heeft betrekking op leegstaand vastgoed in Almere en leegstaand vastgoed in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.

Housing 4.0 Energy
Het Woningbouwatelier gaat met het Europese project Housing 4.0. Energy (H4.0E) de uitdaging aan. Samen met acht Europese partners werkt het Woningbouwatelier aan oplossingen voor het tekort aan lage-energiewoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwest Europa. Voor dit drie jaar durende samenwerkingsproject is een subsidie toegekend door het Europese subsidieprogramma Interreg North West Europe.