Direct naar paginainhoud

Versterken hart van de stad

Om Almere straks een rol als onderscheidende kern binnen de grootstedelijke regio Amsterdam te laten vervullen, krijgt het hart van de stad de komende jaren een forse verstedelijkingsimpuls. We werken toe naar een centrum dat hoort bij een stad van 200.000 tot 300.000 inwoners. Het gebied wordt zichtbaar en voelbaar als hart van de stad, zal een sterkere regionale betekenis krijgen als dé ontmoetingsplek voor zowel bewoners als bezoekers. Het Hart van Almere is levendig, verrassend en aantrekkelijk. Het is eensamenhangend gebied rond het Weerwater met ontmoetingsplekken, pleinen, parken en aantrekkelijke verbindingen en entrees. In het Hart van Almere kun je wonen, werken, leren en recreëren. 
Het programma kent de volgende sleutelprojecten:

Station en stationsomgeving
Het station Almere Centrum is het grootste intercitystation in Flevoland en het aantal reizigers dat van deze plek gebruikt maakt zal de komende jaren verder groeien. Met het project Station en Stationsomgeving gaan we dit gebied dan ook transformeren naar een plek die past bij de groei van het aantal reizigers. De gemeente wil, in samenwerking met partners, het station en het omliggende gebied omvormen tot het visitekaartje van de stad. Verschillende partijen zoals NS, ProRail en Klepièrre (vastgoedeigenaar) ontwikkelen plannen voor de korte en lange termijn. Dit sleutelproject kent twee deelprojecten:

  • De vernieuwing van het station en haar directe omgeving
  • De doorontwikkeling van het Stationskwartier tot economisch knooppunt

Rondje Weerwater
Met het Rondje Weerwater wordt het Weerwater de verbindende schakel tussen Almere Centrum en de zuidoever van het Weerwater. Het Weerwater, het centraal gelegen water in het hart van de stad, biedt alle ruimte om straks dé plek te worden waar Almeerders komen om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Bestaande wandel-, fiets- en sportroutes rond het Weerwater worden aaneengesloten en extra aantrekkelijk gemaakt. Een bijzondere fiets- en voetgangersbrug zal straks de verbinding maken tussen Filmwijk en de Zuidoever waar de wereldtuinbouw expositie Floriade in 2022 plaatsvindt en later Floriadewijk zal verreizen. Zo wordt het Weerwater de verbindende schakel tussen Almere Centrum en de Zuidoever van het Weerwater.

Versterken Almere Centrum
De beste binnenstad van Nederland wordt verder ontwikkeld door het Versterken van Almere Centrum. Dankzij een intensieve samenwerking van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, instellingen en de gemeente met daarbij substantiële investeringen in de openbare ruimte, de marketing, het vastgoed en de voorzieningen heeft het centrum van Almere zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied. Almeerders en steeds meer bezoekers uit de regio, inmiddels ruim tien miljoen per jaar, kiezen voor dit centrum vanwege het gevarieerde en eigentijds aanbod, de eigen sfeer, het gemak, de gastvrijheid en de bijzondere evenementen. De komende jaren wordt deze koers doorgezet.

Door toevoeging van programma’s zoals woningbouw groeit het aantal gebruikers van het gebied. Er wordt ruimte gegeven aan transformatie en invulling van leegstaande panden, verdichting op diverse plekken en benutting van diverse ontwikkellocaties in Almere Centrum. Daarbij wordt ingespeeld op de vraag naar centrum-stedelijk wonen en woningen voor speciale doelgroepen (zoals studentenwoningen). Gestreefd wordt naar een uitbreiding van commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen.