Direct naar paginainhoud

Versterken leer- en werkomgeving

Een aantrekkelijke stad heeft ook een goed onderwijsaanbod. We werken hier al lange tijd hard aan. Na de komst van de HBO-opleidingen zijn we nu toe aan de volgende stap. We willen dat je in Almere je talenten kunt ontwikkelen en het onderwijs bovendien goed aansluit op de arbeidsmarkt. Een stad waar kennisinstellingen, bedrijven, studenten en werknemers zich graag willen vestigen, omdat hier altijd goede werknemers te vinden zijn, er een innovatief en ondernemend klimaat heerst waarin we graag samenwerken aan nieuwe kennis en producten. Met deze twee sleutelprojecten hopen we hierin de komende jaren een volgende stap te maken.

Een sterke, diverse en kwalitatief hoogwaardige onderwijsstructuur is een levensader voor elke stad. Almere is een stad waar alle mensen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, een leven lang. Een stad waar het onderwijs naadloos aansluit op de arbeidsmarkt, waar ondernemerschap en innovatie floreren en waar Almeerse jongeren in hun eigen stad kunnen blijven wonen om te studeren. Een stad waar kennisinstellingen, bedrijven, studenten en werknemers zich graag willen vestigen omdat hier altijd goede werknemers te vinden zijn, er een innovatief en ondernemend klimaat heerst en in samenwerking wordt gewerkt aan nieuwe kennis en producten. Goed onderwijs betekent economische groei van een stad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (jonge) mensen. Op deze manier draagt deze programmalijn bij aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel. Het programma kent de volgende sleutelprojecten:

 

Flevo Campus|
Flevoland vormt met zijn vruchtbare grond, goede infrastructuur en professionele landbouw een unieke plek in de wereld. In Almere wordt een nieuw kenniscluster gevormd, een wetenschappelijke praktijkwerkplaats die Almere, en daarmee Flevoland, toonaangevend maakt in het adresseren van mondiale vraagstukken op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Samen met partners (onderwijs- en kennisinstellingen, provincie en bedrijfsleven) wordt gewerkt aan een verzamelplek voor gerichte samenwerking rondom onderzoek en innovaties in de stedelijke voedselvoorziening. Er wordt tevens verbinding gemaakt met de topsectoren Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Life Sciences & Health. De Flevo Campus zorgt voor een toevoeging aan de bestaande kennisinfrastructuur binnen de Metropoolregio Amsterdam en zal vorm krijgen op het Floriadeterrein.

 

Floriade Werkt!
Onder de titel Floriade Werkt! stimuleert de provincie kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van ‘Feeding the City’. Met dit programma wordt het lokale en regionale bedrijfsleven verbonden met de (inter)nationale agrofood- en tuinbouwsector, om zo de economische ontwikkeling van de regio te bevorderen. 

Op het toekomstig evenemententerrein van de Floriade komt de Innovatiewerkplaats, waar de provincie Flevoland als gastheer aan bedrijven en instellingen een podium biedt om te netwerken en te - experimenteren. Vanaf de opening tot en met het evenement in 2022 is het gebouw het podium van innovaties. De inhoudelijke vulling wordt mogelijk gemaakt vanuit het project Floriade Werkt!. Na de Floriade zal de innovatiewerkplaats, samen met de nieuw te bouwen hogeschool van Aeres, onderdeel gaan uitmaken van de Flevo Campus.

Floriade werkt! Challenges
Challenges zijn innovatiewedstrijden in aanloop naar de Floriade 2022. Het voornemen is om drie keer een challenge te organiseren. Ze zijn bedoeld om ‘reuring’ te genereren op weg naar de Floriade en het Innovatiepaviljoen te vullen met activiteiten, maar ook om input op te leveren voor de Flevo Campus en om bij te dragen aan een structurele versterking van onze kenniseconomie.

 

Internationaal Onderwijs
De Metropoolregio Amsterdam trekt meer dan ooit internationale bedrijven naar zich toe en gevestigde bedrijven breiden uit. De Amsterdamse regio wil deze aantrekkingskracht behouden en uitbreiden. Naast huisvesting is goed internationaal onderwijs een belangrijke randvoorwaarde voor internationale  werknemers om zich hier te willen vestigen. Dit sleutelproject richt zich op uitbreiding en verbetering van de internationale schoolvoorziening in Almere en sluit aan op het Deltaplan Internationaal Onderwijs dat in MRA verband is opgesteld om het aanbod aan internationaal onderwijs in de regio op korte termijn te kunnen uitbreiden.

In Almere zijn op dit moment twee publieke internationale scholen gevestigd: de International School Almere (ISA) in Poort (voortgezet onderwijs, onderdeel van het Baken) en Letterland internationale school in Literatuurwijk (primair onderwijs, onderdeel van ASG). 

Beide scholen kunnen niet verder groeien op de huidige locaties. Daarnaast hebben nagenoeg alle internationale scholen in de MRA een doorgaande leerlijn en zijn fysiek bij elkaar gevestigd in campusvorm. Vandaar ook dat beide scholen dit met de realisatie van een Almeerse internationale Campus ook willen verwezenlijken met een doorlopende leerlijn voor kinderen van 2 tot 18 jaar. De school zal dan van 700 naar 1000 leerlingen groeien.