Skip to content

Economie

economie

De economische ontwikkeling is een onlosmakelijk onderdeel van een succesvolle ontwikkeling van Almere. Er is een substantiële groei van de werkgelegenheid in Almere en Flevoland nodig om in 2030 evenwicht te bereiken op de regionale arbeidsmarkt.

Almere heeft sterke troeven om de groeiende economie van de Noordelijke Randstad te faciliteren: ruimte voor groei en experiment, vernieuwend ondernemerschap en beschikbaarheid over een jonge arbeidsmarkt en hoger beroepsonderwijs.

Een betere verhouding tussen werkgelegenheid en inwonertal is voor een duurzame en volwassen Almere onmisbaar. De werkgelegenheid in Almere is de loop der tijd spectaculair gegroeid maar tot nu toe toch steeds achtergebleven bij de bevolkingsgroei. Almere streeft ernaar deze achterstand in te halen. Om extra banen te realiseren zal Almere een excellente gastheer zijn voor bestaande en nieuwe ondernemingen. Het biedt een ruim en divers aanbod van locaties: in de stad, aan en op het water, in een landschappelijke setting, werken aan huis, in een businesspark of op een campus. De diversiteit aan werkmilieus wordt de onderscheidende kwaliteit van Almere.

Clusteraanpak

Ook kwalitatieve groei is van belang voor een evenwichtige en duurzame economie.

Naast Excellent Gastheerschap versterken we het Almeerse bedrijvenlandschap. We onderhouden wat we hebben en tegelijkertijd zal onze stad economisch verder ontwikkelen. Ook kansrijke clusters moeten we door ontwikkelen: waarin zijn wij als stad onderscheidend en welke clusters zetten de identiteit van Almere kracht bij?

Ondernemers kunnen groeien als ze vernieuwen. Stimulering van economische vernieuwing is mogelijk door samen te werken tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen en overheden in en om Almere (=clusteraanpak). Uit deze samenwerking komen nieuwe verbindingen tussen deze partijen en daarmee innovaties voor de markt tot stand. De ervaring leert dat nieuwe producten en diensten vooral tot stand komen tussen partijen uit verschillende sectoren in plaats van uit dezelfde sector.

We willen de clusteraanpak verbreden naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hanteren we de potenties die ondernemers in de markt zien als leidraad voor oplossingen. We zetten in op:

  • gezonde/gezondste stad
  • circulaire economie
  • Big Data-toepassingen en Smart Society

De ervaring leert dat vernieuwingen veelal buiten de ‘geëigende’ paden tot stand komen. Dit is wat ons betreft niet limitatief. In de aanloop naar de Floriade willen we ondernemers uitdagen om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in Almere als New Town/Growing Green City op te pakken.

Naast het verbreden van deze clusteraanpak willen we ook specifieke randvoorwaarden faciliteren, die voortkomen uit de marktvraag van ondernemers uit (de verbinding van) deze clusters. Mogelijke voorbeelden zijn expertisecentra (zoals het bestaande Big Data Value Center of Jan van Es-instituut), specifieke opleidingen (zoals de huidige lectoraten Big Data bij Windesheim en Groen ondernemerschap CAH) of financiering van MKB in specifieke speerpunten (zoals het Technofonds).

De speerpunten logistiek & handel en luchthaven Lelystad met luchthavengerelateerde bedrijvigheid blijven kansrijke sectoren die van belang zijn voor de economie van Almere. Dit betekent echter dat de clusteraanpak niet meer van toepassing is hierop.

 

samenwerking economie